10 blokjes (a 50 vel), € 15 excl. verzendk.

€17,50

1 folder mondverzorging, € 1 incl. verzendkosten

€1,00

50 folders mondverzorging, € 35 incl. verzendkosten

€35,00

500 folders mondverzorging, € 315 incl. verzendkosten

€315,00

50 folders roken, € 17.50 incl. verzendkosten

€17,50